56883489_286429928946033_536962159439196

Jan III Sobieski w Gliwicach

 

Gliwice gościły wielu władców i polityków, ale to o Janie III Sobieskim do dziś dzień dzieci uczą się w szkole. Król Polski w drodze do Wiednia zatrzymał się w kilku śląskich miejscowościach w tym w Gliwicach. 


Ślązacy ochoczo witali polskiego króla, ale aby dobrze ugościć wojsko miasto zadłużyło się na 600 talarów u rudzkiego opata. 
Gliwiczanie udekorowali miasto zielenią i kwiatami. Na rynku Sobieski został powitany przez mieszkańców, następnie udał się na mszę do kościoła Wszystkich Świętych, aby pomodlić się za pomyślność bitwy. 


Po nabożeństwie dwór królewski udał się na obiad i wypoczynek w klasztorze franciszkanów, czyli dzisiejszym kościele Podwyższenia Krzyża. Podczas pobytu w klasztorze Jan III Sobieski został ojcem chrzestnym wychowanków franciszkanów.

 

Na prośbę zakonników przed świątynią król zasadził dwie lipy, które stały do lat 30 XX wieku. Druga wersja historii mówi o 14 drzewach posadzonych na obszarze klasztoru, dwa poświęcone pamięci króla i królewicza, a pozostałe nazwane zostały imionami zakonników. Na podstawie tego wydarzenia powstała tradycja tzw. drzew Sobieskiego. Wiele miejscowości na Górnym Śląsku chciało upamiętnić przemarsz wojsk i zwycięstwo pod Wiedniem sadząc licznie lipy i dęby. Według legend drzewa te miał zasadzić sam król zmierzając na Wiedeń.

 

Z pobytem Jana III Sobieskiego w Gliwicach wiąże się też inna legenda. To w Gliwicach miały zostać stworzone pierwsze rogaliki. Jeden z lokalnych piekarzy miał upiec pieczywo w formie półksiężyca dla uczczenia pobytu króla w mieście. Według historii wszyscy piekarze w mieście przez całą noc piekli rogale, aby poczęstować nimi wojska polskie.
Władcę poinformowano, że ta forma bułki ma podkreślić podbicie Turków i ich symbolu. Warto też zauważyć, że istnieje podobna wersja tej legendy, w której to Franciszek Kulczyk, polski dyplomata miał w Wiedniu wynaleźć rogale również dla uczczenia zwycięstwa polskich wojsk.

 

 

Źródło:
http://www.zamekpiastowski.pl/site/index/129/138.html
http://krajoznawca.org/…/389-jan-iii-sobieski-na-gornym-sla…
Aleksander Żukowski: „Sławne drzewa województwa śląskiego”
Edmund Całka “Świat gliwickich legend”