Urząd Miasta

 

W miejscu obecnego Urzędu Miasta na przełomie XIX i XX wieku planowano budowę nowego ratusza. Administracja nie mieściła się w starym budynku na rynku, a urzędy były rozlokowane po całym mieście. W 1899 roku burmistrz miasta Kreidel planował rozpisać konkurs na budowę nowego ratusza na ul. Zwycięstwa, ale zaledwie rok później zrezygnował z stanowiska. Temat przez przez kolejne lata przeciągał się. 

 

W 1908 roku powrócono do organizacji konkursu na budowę nowego ratusza. Po licznych dyskusjach i problemach w styczniu 1909 roku ogłoszony został konkurs. W listopadzie rozpoczęto posiedzenia komisji. Z całych Niemiec architekci przesłali 123 projekty, z których podczas pierwszych obrad odrzucono 26 z nich. Pierwszą nagrodę zdobył H.M. Fritsche z Bremen z projektem “Sedan”. 

 

Projekt “Glei-witz” Willy Grafa z Stuttgartu został wybrany, jako najlepszy do kupienia. Nadesłane projekty zostały wystawione w szkole na ul. Ziemowita, gdzie specjaliści, prasa i zwykli mieszkańcy mogli oglądać projekty. Przez kolejne cztery lata komisja budowy ratusza spotkała się, aby omówić wybrane projekty i koszty, które musi ponieść. Prace przerwała pierwsza wojna światowa.

 

Po wojnie tematem zajął się nowy radca budowlany Karl Schabik. Planował on oś reprezentacyjną od dzisiejszego placu Krakowskiego do placu Piłsudskiego, której uwieńczeniem byłby nowy ratusz. Pierwszy projekt z 1921 roku przedstawiał monumentalny wieżowiec, Schabik przewidywał ulokowanie w budynku nie tylko biur zarządu miasta, ale także prywatnych firm. Radca chciał, aby plac Piłsudskiego stał się głównym placem miejskim. Projekt nowego ratusza został odsunięty, w tym czasie miasto musiało skupić się na budowie mieszkań dla Niemców, którzy po podziale Śląska przeprowadzili się do Gliwic. Powrócono do tematu w 1924 roku, kiedy Schabik wraz Sattlerem zaprojektował nowy ratusz oraz okoliczny plac, lecz niestety kryzys gospodarczy zniszczył również i te plany. 

 

Źródło:

“Niezrealizowane projektu budowy nowego ratusza w Gliwicach” - Bogusław Małusecki