62454496_323998588522500_695728234298972

Zamek Piastowski

 

 

 

Na terenie starego miasta istniał zamek, ale nie pewna jest jego lokalizacja. Prawdopodobnie powstał wraz z murami miejskimi w połowie XIV wieku na terenie pomiędzy plebanią, a komisariatem policji. Książę Siemowit, władca miasta od ok. 1337 roku był twórca zamku. Nosił on nawet przydomek „księcia gliwickiego". W XVI wieku w pobliżu dawnego zamku, albo na jego fundamentach swój dwór wybudował hrabia von Zetritz. W późniejszych wiekach to ten budynek był kojarzony z zamkiem. Sam dwór prawdopodobnie spłonął w 1601 roku podczas wielkiego pożaru miasta, a na jego miejscu wybudowana została słodownia. Przyjmuję się. że budynek plebanii to dwór rodziny von Welczek, który podarowany został parafii w 1781 roku. 

 

Obecny “Zamek Piastowski” powstał wraz z murami obronnymi, jako dwie baszty połączone ze sobą ścianą kurtynową i drewnianą galerią. W średniowieczu pełnił rolę arsenału miejskiego. W latach 1558-1561 przebudowy obiektu dokonał ówczesny dzierżawca miasta, Fryderyk von Cetrycz. Pomiędzy istniejącymi już wcześniej basztami zbudowano dwukondygnacyjny budynek z cegły. Adaptowano parter i piętro baszty zachodniej. W drugiej połowie XVIII wieku dokonano obniżenia murów obronnych do ok. 7 metrów, co pozwoliło na dalszą przebudowę obiektu. Kiedy mury rozebrano budynek służył, jako więzienie miejskie do lat 60-tych XIX wieku.

 

Aż do 1945 roku budynek nazywany był Dworem Cetrycza (Zettritz Hof) i służył jako arsenał miejski, folwark, magazyn i więzienie. Franciszek Maurer, powojenny architekt odbudowy starego miasta, opracował projekt budowy zamku z zachowanych zabudowań więzienia i resztek fortyfikacji. Rekonstrukcja zamku wpisywała się w propagandę “piastowskiego dziedzictwa ziem odzyskanych”. Po 1945 roku jego nazwę zmieniono na Zameczek, a w roku 1983 na Zameczek Piastowski. W latach 1952-1959 rozebrano przybudówki gospodarcze od strony zachodniej, a przebudowane wnętrze zamku zaadaptowano na potrzeby muzealne.

 

Źródło: 
muzeum.gliwice.pl
Bogusław Tracz “Gliwice Biografia miasta”